ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

Государственное предприятие
«Институт минеральных ресурсов»

Новости

10-08-2018

ЭЪЛОН

DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгаш таркибидаги 04.00.02 ихтисослиги (геология-минералогия фанлари) бўйича илмий семинари 2018 йил 15 август куни соат 09-00 да 04.00.02 – «Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё» ихтисослиги бўйича тайёрлаган «Нурота тоғларидаги олтин маъданлашишини статистик металлогеник баҳолаш» ҳамда Урунов Бахром Насруллаевичнинг 04.00.02 – «Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё» ихтисослиги бўйича тайёрлаган «Букантоғ тоғидаги олтин конларида геологик маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш муаммолари» деб номланган геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун таёрланган диссертация ишларининг муҳокамаси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Талабалар кўчаси, Тошкент Давлат техника университети Геология ва тоғ-кон иши факультети биноси (2 қават, 229-хона).