ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

Государственное предприятие
«Институт минеральных ресурсов»

Новости

04-11-2018

ЭЪЛОН

DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгаш таркибидаги 04.00.02 ихтисослиги (геология-минералогия фанлари) бўйича илмий семинари 2018 йил 9 ноябрь куни соат 10-00 да тадқиқотчилар Омонов Хайитбай Ахмадалиевичнинг 04.00.02 – «Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё» ихтисослиги бўйича тайёрлаган «Овминзатов (Марказий Қизилқум) тоғининг геологик тузилиши ва маъдандорлиги» ҳамда Абдумоминов Шухрат Азатбековичнинг 04.00.01 – «Умумий ва минтақавий геология» ихтисослиги бўйича тайёрлаган «Тошкент бўйи ҳудудида юқориэоцен-қуйиолигоцен литорал чўкиндилари, уларнинг асл металларга самарадорлиги»деб номланган геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун таёрланган диссертация ишларининг муҳокамаси бўлиб ўтади.

Манзил: Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Талабалар кўчаси, Тошкент Давлат техника университети Мухандислик геологияси ва кончилик иши факультети биноси (2 қават, 229-хона).