ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

Государственное предприятие
«Институт минеральных ресурсов»

Новости

11-02-2019

ЭЪЛОН

DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгашда 2019 йил 14 февраль куни соат 09:00 да “Минерал ресурслар институти” Давлат корхонасининг мажлислар залида, тадқиқотчи Урунов Бахром Насруллаевичнинг 04.00.02 – “Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё” ихтисослиги бўйича «Букантоғ тоғидаги олтин конларида геологик маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш муаммолари» деб номланган геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун таёрланган диссертация ҳимояси бўлиб ўтади.

DSc.27.06.2017.GM.40.01 рақамли илмий кенгашда 2019 йил 14 февраль куни соат 14:00 да “Минерал ресурслар институти” Давлат корхонасининг мажлислар залида, тадқиқотчи Тангиров Абдимутал Исамитдиновичнинг 04.00.02 – «Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё» ихтисослиги бўйича тайёрлаган «Бўзтоғ-Кўкпатас-Оқжетпес тренди чегарасидаги олтин конларининг жойлашиш шароитлари ва башоратлов-қидирув мезонларини яратиш» деб номланган геология-минералогия фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун таёрлангандиссертация ҳимояси бўлиб ўтади.

Диссертация билан Минерал ресурслар институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (Манзил: 100060, Тошкент шаҳри, Т. Шевченко кўчаси, 11а-уй. Тел.: (99871) 256-13-49 ёки 256-52-68).